User login

You are here

10,6mm

Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli náboj s touto signaturou nemůže být 10,6mm Mauser nebo je to 10,6mm Reichsrevolver? Děkuji.

Response to question

Only logged in users can reply to questions.

Vzhľadom na fakt , že obidva náboje sú vzájomne zameniteľné v príslušných zbraniach , spoľahlivým identifikátorom býva väčšinou dnové značenie. Pokiaľ je na starých výrobkoch vyrazené príslušné katalógové číslo náboja ( DWM 7 = 10,6 Mauser , DWM 200,A,B = 10,6 Reichsrevolver) , identifikácia je jednoznačná. Náboj 10,6 Mauser nebol nikdy vyrábaný s rovným dnom nábojnice , tak , ako náboj 10,6 Reischrev., pri ktorom sa rovné dno vyskytuje bežne.
Aby sa problematika zdala ešte viac zaujímavá , strela náboja 10,6 Mauser bola bez vonkajšej mazacej drážky , alebo len s jednou drážkou. Strela náboja 10,6 Reichsrev. mala vždy dve , alebo len jednu vonkajšiu maz. drážku a bola na hrote oblejšia. Váš náboj podľa dnového značenia " * G. EGESTORFF * LINDEN b/H " je teda 10,6 Reichsrevolver . Keby mal Váš náboj dnovú sign. " * PATR. FABRIK * KARLSRUHE " , jednalo by sa o náboj 10,6 Mauser. B.L.

Pozn.: Rozmermi sú podobné ďalšie tri náboje - 10,6 Španielsky , 10,6 Schulhof a
.44 SW Ruský.

Pozn.

Děkuji.