User login

You are here

Download

All important documents in one place.

Přihláška na ERCA setkání v Německu 2024

Beznábojnicové a experimentální střelivo - TRIPLEX

V 70-tých letech dvacátého století na začínají studie, které mají za úkol prověřit možnost využití beznábojnicového střeliva ve zbraních pro výzbroj velitelů a speciálních jednotek. Studie se zabývali zbraněmi které by mohli použít vícestřelové náboje s kombinací beznábojnicového střeliva. Již dříve řešili západní státy, především USA, náboje označené jako DUPLEX a TRIPLEX. Tyto náboje byly řešeny jako jednotný náboj, kde střely v prvém případě dvě a druhém tři, byly umístěny za sebou. Některé z těchto konstrukcí se užívají dodnes a to v různých rážích 5,56x45, 7,62x51 NATO či 12,7x99 mm. Vícestřelové náboje jsou nejlépe využitelné do dálky 250 m. Výhody použití těchto nábojů: • Odpálení více střel najednou při jednom zamíření. Z toho plyne, že jedna rána je vlastně krátkou dávkou, kde je vyloučena chyba střelce vznikající při vícenásobném zamiřováním střelce. • Větší pravděpodobnost zásahu cíle. • Vyšší ranivý a stavěcí účinek. • A v neposlední řadě má použití beznábojnicového střeliva výhody ve snížení hmotnosti střeliva, tudíž uživatel může mít k dispozici větší palebnou sílu. Nevýhody: • Beznábojnicové střelivo je náchylné k mechanickému poškození. • Je třeba řádně utěsnit nábojovou komoru ve zbrani. ...celý článek připojen

Waffen Instruktion Wien 1882

Zajímavá historická příručka C.a K. Rakousko-Uherska / Wien 1882

Časopis Společnosti pro studium nábojů 3/2013

Stáhněte si na ukázku časopis Společnosti pro studium nábojů Česká Republika. Čtyřikrát ročně vychází barevně na křídovém papíru pro členy 
společnosti.

Slovenský Zákon o strelných zbraniach a strelive 190/2003 Z.z.

Tento zákon ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len "zbraň") a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

ND náboje 1.7 DEMO verze

DEMO verzi programu ND náboje je možné bezplatně stáhnout zde.
Dvojklikem nad staženým souborem dojde ve vašem počítači ke spuštění instalace DEMO verze. Po jejím úspěšném ukončení se na ploše MS Windows se objeví ikona, kterou vstoupíte do programu. Pozorně si přečtěte HELP (F1), umožní vám to čerpat všechny možnosti a funkce jež program poskytuje. ND náboje DEMO verze je i v angličtině. Tento program je ZDARMA nabízen pro uživatele s ověřenou adresou. Další informace na info@naboje.org 

Get verified account and you can download additional files.