User login

You are here

9mm Snail

Je ťažké odpovedať na otázku anonyma, pretože prevažná väčšina "špeciálnej" munície je v kategórii zakázaného streliva a to platí aj o snailoch. V podstate je možné poradiť toto: vystúpiť z anonymity, byť členom nejakej zberateľskej spoločnosti a zúčastňovať sa stretnutí a búrz v Európe. Iste by sa niečo našlo.

Response to question

Only logged in users can reply to questions.