User login

You are here

Cartridge .338-378 Weatherby Magnum and its variants

Synonyms

  • .338-.378 Keith-Thompson
  • .338-378 Weatherby KT

Brief history of the cartridge .338-378 Weatherby Magnum

Lovecký wildcat vyvinutý v USA cca 1968 pro lov těžké zvěře na velké vzdálenosti. Modifikace náboje .378 Weatherby Magnum. Od 1998 je vyráběn sériově. Laborován střelami 13-16.2 g, Vo kolem  950 m/s, Eo cca 7000 J. V souladu s filozofií firmy je to co do výkonu špička nábojů svého druhu.

Zdroj: ND náboje MUDr. RNDr. Pavel Neshyba, CSc. a ing. Tomáš Daněk

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .338-378 Weatherby Magnum

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
10453 Weatherby, Inc. Sheridan Wyoming USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.