User login

You are here

Cartridge 7 x 49 FN and its variants

Synonyms

  • 7 x 49 FN venezuelský
  • 7 x 49 experimentální
  • 7 x 49 Liviano
  • 7 mm střední
  • 7 mm optimal

Brief history of the cartridge 7 x 49 FN

Tento náboj byl vyvinut v roce 1950 skupinou venezuelského a belgického vývojového týmu s cílem nahradit náboj 7 x 57 Mauser, který byl ve výzbroji již od roku 1929. Vzhledem k velice nerovnému terénu Venezuely, husté vegetaci a dále poměrně malému vzrůstu jejich vojáků bylo určeno, že nejlepší náboj bude menšího výkonu. Jako vzor byl náboj 8 x 33. Vzhledem k tomu, že náboj 8 x 33 zavedla 3. říše, jeho zavedení se nezdálo politicky vhodné. Jelikož Venezuela měla veškeré strojní vybavení na výrobu nábojů ráže 7mm, byla tato ráže vybrána jako nejvhodnější. Po neúspěšných zkouškách náboje 7x49 spolu s jinými rážemi, bylo přistoupeno na kompromis, a to ráži 7 x 51.
V roce 1953 bylo dodáno 3.000.000 nábojů ke zkouškám a v roce 1955 byla dodána další dávka nábojů s různým určením.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 7 x 49 FN

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
10570 1955 Fabrique National d'Armes de Guerre Belgie

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.