User login

You are here

Cartridge 25x164 Hotchkiss and its variants

Synonyms

  • 25x164 Hotchkiss Short Rimless Mod. 1938

Brief history of the cartridge 25x164 Hotchkiss

Náboj 25x164 Hotchkiss  byl určený pro protiletadlový kanón vyvíjený krátce po první světové válce francouzským výrobcem Hotchkiss.

Před druhou světovou válkou vypsala francouzská armáda soutěž pro protiletadlový kanón. Vzhledem ke skutečnosti že kanóny Hotchkiss měli malou kadenci, nakonec vyhrál kanón ráže 37 mm od firmy Schneider. V roce 1938 ale firma Schneider nezahájila sériovou výrobu a mezinárodní situace se zhoršovala. Proto byly výsledky soutěže přehodnoceny a nakonec byl vybrán kanón firmy Hotchkiss, který se vyráběl ve velkých sériích v Rumunsku.

Po dodání k prvním francouzským jednotkám se zjistilo, že kanón není dostatečně stabilní a tak byl přepracován na model 1939. Potom další úpravou bylo docíleno zvýšení kadence a nesl označení  model 1940. K úpravě došlo také u námořní lafety. Z důvodu obsazení francouzského území Němci, nedošlo ve Francii k sériové výrobě. Vyrobeno bylo pouze 200 kusů a některé z nich byly ukořistěny Němci. Ukořistěné zbraně byly přesunuty do okupovaného Rumunska a zde pokračovala výroba zbraní a munice.   

Také v Japonsku byly úspěšně testovány tyto zbraně, které si Japonci licenčně spolu s municí vyráběli. Japonci označovali nový kanón jako Type 96 (takto byly označeny zbraně zakoupené ještě ve Francii).
Byly montovány jako protiletadlové snad na všechny bojové lodě a ponorky japonského námořnictva.
Na lafety byl montován jako samostatný kanón, popřípadě dvojitý nebo trojitý. Použit ale byl také, jako protitankový.
Náboje vyráběně v Evropě a v Asii jsou stejně označovány jako 25x164 Hotchkiss, rozměrově jsou totožné, nelze je ale zaměnit, protože Japonci používali delší střely.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 25x164 Hotchkiss

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
11238 1940
11237 1942

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.