User login

You are here

Cartridge PP - 3 and its variants

Brief history of the cartridge PP - 3

Pyropatrona PP – 3 je určená do pyrotechnické pistole držáku pum, popřípadě do hasicích zařízení v letadlech a vrtulnících. Je iniciovaná elektrickým impulsem. 

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants PP - 3

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
11327
11314 ZVI Vsetín Česká Republika

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.