User login

You are here

Cartridge 11,15x37,5 R německý pohraniční and its variants

Synonyms

  • 11,15x37,5 Grenzaufseher
  • 11 mm Grenzaufseher
  • 11x37 R Grenzaufseher A- base
  • 11x37 R MB Scheibenstutzen
  • 11x37 R Military
  • Show all
  • 11x37,8 German Border guards rifle
  • 11,15x37 R German Grenzaufseher
  • 11,15x37,5 R German Grenzaufseher
  • 11,2x37,5 R German Military Police for Tanganyka campaign

Brief history of the cartridge 11,15x37,5 R německý pohraniční

Náboj 11,15x37,5 pohraniční vychází z náboje 11,15x60 R Mauser zkrácením nábojnice.
Jedná se o zkrácenou verzi náboje 11,15x60 R Mauser pro pušky Model 1879. Zbraně pro tento náboj měli na levé straně označení G.A.G Mod. 79 – Grenzaufsehergewehr překladu to znamená - puška pohraniční stráže. Použtí lze tedy odvodit z názvu. Podle některých zdrojů se tento náboj používal pro sportovní střelbu. Zbraně pro původní náboj 11,15x60 R Mauser šly velice lehce předělat na kratší verzi 11,15x37,5 R a střílení díky menšímu zpětnému rázu bylo přesnější a pro sportovní střelbu vyhovující. 

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 11,15x37,5 R německý pohraniční

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
11336 1881 Lorenz Karlsruhe Německo

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.