User login

You are here

Cartridge 25x120 R and its variants

Brief history of the cartridge 25x120 R

Náboj byl používán k výcviku ve střelbě z lodních kanónů. Konkrétně bylo prokázáno použití v lodních kanónech ráže 6,6 cm (německé zdroje označovaly jako 7 cm), kterými byly vyzbrojeny rychlé říční čluny (monitory) v  Rakousko – Uhersku. Po skončení I. světové války jejich použití pokračovalo v Království Srbů, Chorvatú a Slovinců (od r.1929 Království Jugoslavie), následně v Chorvatsku a sloužily ještě ve II. světové válce jako hlídkové a transportní lodě na řece Sávě pro německou armádu. Vložné hlavně pro kanón ráže 6,6 cm vyrobila fy. Škoda Plzeň, a.s. Náboj 25x120R je tedy určitou obdobou britského 1“ Aiming Rifle a francouzského 20x118R Tube Canon. Tečky na dně nábojnice značí počet přebití nábojnice.

Zdroj.: časopis Společnosti pro studium nábojů.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 25x120 R

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
11865 Georg Roth Vídeň Rakousko - Uhersko
11864 Georg Roth Vídeň Rakousko - Uhersko
11863 Továrny na nábojky a kovové zboží Rokycany ČSR
11862 Georg Roth Vídeň Rakousko - Uhersko

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.