User login

You are here

Cartridge 8,2x66 R and its variants

Synonyms

  • 8,2mm lovecký
  • 8,2mm lovecký M
  • 8,2x66

Brief history of the cartridge 8,2x66 R

Ruský náboj zkonstruovaný D. M. Kočetovem kolem 30. let pro kulovnici 8,2 KO (karabin ochotničnyj). Náboj byl vyráběn v letech 1942 až 1962, Dodáván s olověnou střelou o hmotnosti 9,35g, se třemi mazacími drážkami, nebo poloplášťovou střelou o hmotnostu 9,45g. V 50. letech byl náboj modernizovám. Toto značí M v názvu. Modernizace zpočívala ve zvýšení výkonu a střela byla vyráběna s ocelovým tombakovaným pláštěm, nebo celoplášťovou střelou ohmotnosti 9,70g. Počáteční rychlost střely je podle laborace od 600 do 640 m/s. Náboj byl používán lovci na sibiři. Bylo předpokládáno, že bude používán jako univerzální náboj, k čemuž nedošlo.

Zdroj: NÁBOJE do ručních palných zbraní  Autor: Jindřich Hýkel / Václav Malimánek

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 8,2x66 R

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
15284 Rusko
13766 Rusko
11940 Rusko

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.