User login

You are here

Cartridge 20 x 234 B 30/20 exp. and its variants

Brief history of the cartridge 20 x 234 B 30/20 exp.

Tento náboj byl zkonstruován v letech 1939-40 ve firmě Rheinmetall-Borsig prodloužením a stažením krčku náboje 30 x 184 B Mk.101/103 (č. výkresu T-SKD-40). Celková délka náboje je shodná s délkou náboje 30x184 B. Žádné další informace nejsou známy.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 20 x 234 B 30/20 exp.

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
12116 Replika

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.