User login

You are here

Cartridge 25,4x94 R 1" Aiming Rifle and its variants

Brief history of the cartridge 25,4x94 R 1" Aiming Rifle

Britský náboj ráže 1“ (25,4 mm) určený pro výcvikovou zbraň nazývanou Aiming Rifle, která se vkládala do komor děl, zejména námořních a užívala se k výcviku zaměřování a střelby. Výcvikové zbraně (Aiming Rifles) ráže 1“ pro pozemní a zejména lodní děla byly ve Velké Británii zkoušeny od roku 1882 s cílem ušetřit na střelivu při výcviku. Do služby byl první vzor zařazen prokazatelně až roku 1891. Jednalo se buď o systém Morris, nebo o systém Elswick. V naprosté převaze měly elektrický zápal pomocí elektrického zápalkového šroubu, vyskytují se však také s mechanickým zápalem. Do roku 1897 byl užíván také náboj 1“ Nordenfeldt. Od tohoto roku byly užívány již jen náboje určené specielně pro tuto zbraň. Nábojnice zůstala prakticky shodná (byla značena výrobcem a vzorem). Pro úsporu byla zavedena střela z olověné slitiny (zpočátku olovo/cín, později olovo/antimon), zatímco bojové náboje Nordenfeldt měly střelu ocelovou s potahem z cínové, mosazné či jiné slitiny. Prach byl užíván černý, později bezdýmný nitroglycerínový Cordite. Nábojnice byly často i mnohanásobně přebíjeny. Aiming Rifles ráže 1“ byly používány minimálně do 2. světové války, patrně i během této války.

Zdroj: časopis SPSN 3/2013

 

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 25,4x94 R 1" Aiming Rifle

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
19277
19276 King´s Norton Metal Co. Birmingham Velká Británie
19275 King´s Norton Metal Co. Birmingham Velká Británie
19274 Royal Laboratory Woolwich Arsenal Velká Británie
19268
19267 Elswick Ordance Corporation - Great Britain
19266 Elswick Ordance Corporation - Great Britain
19265 Elswick Ordance Corporation - Great Britain

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.