User login

You are here

Cartridge 28x198 SR 1,1 US Navy and its variants

Synonyms

  • 1.1 /75 USN

Brief history of the cartridge 28x198 SR 1,1 US Navy

Náboj pro protiletecký kanon zavedený těsně před 2.sv. válkou americkým námořnictvem. Tyto zbraně měly nahradit do té doby používané kulomety Browning M2 ráže 50 BMG, které byly pro protiletadlovou palbu málo účinné. Byly montovány buď samostatně, ale také spřaženy 2 nebo 4 vedle sebe. Tyto zbraně byly mezi obsluhou poměrně nepopulární především kvůli častým zádržkám a malé kadenci. Již od roku 1942 byly tyto zbraně postupně nahrazovány spolehlivějšími kanony 20 mm Oerlikon a 40 mm Borfors. Do konce války byly téměř všechny 1.1 zbraně vyřazeny.

Označení 1.1/75 znamená ráži 1,1 in. = 28 mm a délku hlavně 75 ráží = 2,1 m.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 28x198 SR 1,1 US Navy

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
16536 1943 Red River Arsenal - USA
13744 1941 Bridgeport Brass Co. Bridgeport Connecticut USA
12737 1941 Bridgeport Brass Co. Bridgeport Connecticut USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.