User login

You are here

Cartridge 30 x 333 Nutcracker exp. and its variants

Brief history of the cartridge 30 x 333 Nutcracker exp.

V padesátých letech bylo ve Velké Británii zkoušeno několik neobvyklých zbraňových projektů. Jedním z nejbizarnějších byl letecký kanon s velmi neobvyklým zásobováním střelivem. Bylo tvořeno dvěma válci s několika polovičními válcovými drážkami, které rotovaly v opačných směrech proti sobě. Válce byly uspořádány tak, že se drážky vždy v jeden okamžik spojily a vytvořily dokonalý tvar válce. Náboje byly spouštěny do drážek mezi rotující válce, které v okamžiku spojení prakticky vytvořily nábojovou komoru a v ten okamžik došlo k odpálení náboje. Podle tohoto principu dostal projekt přezdívku Nutcracker – louskáček. Výhodou tohoto řešení bylo jednoduché ovládání a možnost extrémně vysoké kadence. Nevýhodou ovšem bylo, že každá komora byla vytvořena pouze na krátký okamžik a jakákoliv nepřesnost v načasování odpálení by mohla mít vážné následky. Problémy byly také s utěsněním mezery mezi hlavní a válcem a nadměrné opotřebení hlavně. O projektu Nutcracker nejsou dostupné žádné přesnější informace, nejhmatatelnějším důkazem je pouze několik dochovaných nábojů. Ty jsou tvořeny jednoduchou trubkou z hliníkové slitiny, ve které je střela zcela ukryta. Střely byly stejné jako u nábojů ADEN LV.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 30 x 333 Nutcracker exp.

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
12777

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.