User login

You are here

Cartridge 30x333 Nutcracker exp. and its variants

Brief history of the cartridge 30x333 Nutcracker exp.

V padesátých letech bylo ve Velké Británii zkoušeno několik neobvyklých zbraňových projektů. Jedním z nejbizarnějších byl letecký kanon s velmi neobvyklým zásobováním střelivem. Bylo tvořeno dvěma válci s několika polovičními válcovými drážkami, které rotovaly v opačných směrech proti sobě. Válce byly uspořádány tak, že se drážky vždy v jeden okamžik spojily a vytvořily dokonalý tvar válce. Náboje byly spouštěny do drážek mezi rotující válce, které v okamžiku spojení prakticky vytvořily nábojovou komoru a v ten okamžik došlo k odpálení náboje. Podle tohoto principu dostal projekt přezdívku Nutcracker – louskáček. Výhodou tohoto řešení bylo jednoduché ovládání a možnost extrémně vysoké kadence. Nevýhodou ovšem bylo, že každá komora byla vytvořena pouze na krátký okamžik a jakákoliv nepřesnost v načasování odpálení by mohla mít vážné následky. Problémy byly také s utěsněním mezery mezi hlavní a válcem a nadměrné opotřebení hlavně. O projektu Nutcracker nejsou dostupné žádné přesnější informace, nejhmatatelnějším důkazem je pouze několik dochovaných nábojů. Ty jsou tvořeny jednoduchou trubkou z hliníkové slitiny, ve které je střela zcela ukryta. Střely byly stejné jako u nábojů ADEN LV.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 30x333 Nutcracker exp.

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
12777

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.