User login

You are here

Cartridge 30 x 200 Nutcracker Short exp. and its variants

Brief history of the cartridge 30 x 200 Nutcracker Short exp.

V padesátých letech bylo ve Velké Británii zkoušeno několik neobvyklých zbraňových projektů. Jedním z nejbizarnějších byl kanon s velmi neobvyklým zásobováním střelivem. Bylo tvořeno dvěma válci s několika polovičními válcovými drážkami, které rotovaly v opačných směrech. Válce byly uspořádány tak, že se drážky vždy v jeden okamžik spojily a vytvořily dokonalý tvar válce. Náboje byly spouštěny do drážek mezi rotující válce, které v okamžiku spojení prakticky vytvořily nábojovou komoru a v ten okamžik došlo k odpálení náboje. Podle tohoto principu dostal projekt přezdívku Nutcracker – louskáček. Výhodou tohoto řešení bylo jednoduché ovládání a možnost extrémně vysoké kadence. Nevýhodou ovšem bylo, že každá komora byla vytvořena pouze na krátký okamžik a jakákoliv nepřesnost v načasování odpálení by mohla mít vážné následky. Problémy byly také s utěsněním mezery mezi hlavní a válcem a nadměrné opotřebení hlavně. O projektu Nutcracker nejsou dostupné žádné přesnější informace, nejhmatatelnějším důkazem je pouze několik dochovaných nábojů velmi neobvyklé konstrukce, připomínající baterku. Spodní část až do výšky 166mm má průměr 32,3 mm, poté se nábojnice výrazně rozšiřuje na 42,5 mm. Přes konec mosazné nábojnice je převlečen ocelový prstenec průměru 42,7 mm a výšky 6,5 mm, který přes ústí drží kartonovou ktytku. Střela, shodná jako u nábojů ADEN LV, je v nábojnici zcela ukryta. Důvodem tohoto neobvyklého řešení zřejmě bylo eliminovat netěsnost mezi hlavní a komorou.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 30 x 200 Nutcracker Short exp.

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
12779

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.