User login

You are here

Cartridge .45-70 Government and its variants

Synonyms

  • 45 Springfield
  • 45 Trapdoor
  • 45-70-405
  • 45 - 70 - 405 Winchester and Marlin
  • 45 US Army M. 73
  • Show all
  • 45 US Government
  • 45 US Militargewehr
  • 45 - 70 - 500
  • 11,4X53,5 R

Brief history of the cartridge .45-70 Government

Služební náboj přijatý do výzbroje U. S. armády v roce 1873 pro jednoranovou pušku Springfield „Trapdoor". Ve výzbroji U. S. armády byl 19 let, do roku 1892, kdy byl nahrazen nábojem 30 - 40 Krag. Přestože byl v roce 1892 vyřazen z armády, řada jednotek byla ještě po dlouhá léta vyzbrojena puškou „Trapdoor", s jeho komorou. Brzy po svém zavedení, ale především po vyřazení ze služby, se stal oblíbeným loveckým a sportovním nábojem. Jeho komorou bylo opatřeno mnoho komerčních kulovnic. Náboj se používal i v období bezdýmného prachu. V 30. letech je ze své pozice vytlačen výkonnějšími náboji na bezdýmný prach. V současné době však náboj prožívá renesanci a někteří američtí výrobci
dodávají znovu kulovnice s komorou tohoto náboje. Jeho nevýhodou je oblá dráha střely.
V USA jsou stále ještě používány zbraně konstruované pro náboje na černý prach, a proto jsou laborace s bezdýmným prachem výkonově omezeny povolenou hodnotou maximálního tlaku. Náboj je ponejvíce laborován se střelami o hmotnosti 19,44 g, 22,68 g a 25,92 g. Střela o hmotnosti 22,68 g má dle firemních údajů počáteční rychlost 570m/s. Původní vojenský náboj má olověnou střelu o hmotnosti 26,20 g s počáteční rychlostí 402 m/s. S rozměry a výkonem náboje 45 -75 Government bylo vyráběno několik dalších nábojů, které nesly název výrobce náboje nebo zbraně, pro kterou byly určeny. Příkladem těchto ráží jsou náboje 45 -70 Van Choate nebo 45 -75 Sharps (Straight).

Zdroj: NÁBOJE do ručních palných zbraní  Autor: Jindřich Hýkel / Václav Malimánek

Dimensions

General dimensions

CIP standard

Cartridge variants .45-70 Government

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
18493 1880 Frankford Arsenal Philadelphia Pennsylvania USA
18492 1880 Frankford Arsenal Philadelphia Pennsylvania USA
18460 U.M.C. - Union Metallic Cartridge Company - Bridgeport - Connecticut - USA
18459 1891 Frankford Arsenal Philadelphia Pennsylvania USA
18458 Remington Arms Union Metallic Cartridge Company Bridgeport Connecticut USA
18457 Winchester Repeating Arms Co. Bridgeport Connecticut USA
18409 1885 Frankford Arsenal Philadelphia Pennsylvania USA
18408 1886 Frankford Arsenal Philadelphia Pennsylvania USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.