User login

You are here

Zemřel Ing. Jindřich Hýkel

Vážení kolegové,

 dovolte, abychom Vám oznámili smutnou zprávu, že zemřel v nedožitých 88 letech pan Ing. Jindřich Hýkel. Špičkový odborník na výbušniny, třaskaviny, střelivo a jeho výrobu, který s námi  mnoho let spolupracoval. Vzhledem k tomu, že jsme pana Ing. Hýkela znali osobně, hodně nás to zarmoutilo a považujeme to za velikou ztrátu. Mnozí z nás jste ho znali díky publikacím týkající se samotných nábojů, jako vodítko pro určování a katalogizaci. Dovolte, abychom Vám ve stručnosti připomněli jeho životopis.

 Nemělo význam vymýšlet už vymyšlené a tak jsme použili článek ze zadní strany knihy „Dějiny firmy Sellier & Bellot“, který jsme lehce doplnili. Fotografie je také z této knihy.

Ing. Jindřich Hýkel se narodil v roce 1930 na Hukvaldech. Maturoval na technické větvi Masarykova reálného gymnázia v Kroměříži. Po absolvování čtyř semestrů na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze přestoupil v roce 1951 na chemickou fakultu nově zřízené Vojenské technické akademie v Brně, kterou absolvoval v oboru výbušniny. Diplomovou práci zpracoval na téma „Výbušinářské vlastnosti azidu olovnatého, připraveného různými technologickými metodami“. Téměř celou dobu svého zaměstnání pracoval v různých funkcích při vývoji a výrobě třaskavin, iniciátorů a střeliva ve firmě Sellier a Bellot ve Vlašimi.

Zastupoval Československo v první podkomisi Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní (C.I.P.). Vykonával funkci soudního znalce z oboru výbušnin, pyrotechniky a střeliva. Byl autorem nebo spoluautorem několika vynálezů z oboru třaskavin, iniciátorů a střeliva. Publikoval v časopisech Střelecká revue a Střelecký magazín. Byl spoluautorem publikace „ Náboje do ručních palných zbraní“, „Náboje s okrajovým zápalem“, „Dějiny firma Sellier & Bellot“ a v neposlední řadě „Atlas nábojů do ručních palných zbraní“.
Spolupracoval také, na mnohých článcích v časopise Společnosti pro studium nábojů a na našich stránkách jako expert NDi.

Čest jeho památce.

Roman Straka, Ing. Vladislav Badalík