User login

You are here

Cartridge 12,7 x 127 Dardick Tround exp. and its variants

Synonyms

  • .50 Dardick
  • .50 Dardick Tround

Brief history of the cartridge 12,7 x 127 Dardick Tround exp.

Tento náboj byl vyvinutý na počátku osmdesátých let firmou Dardick Corporation. Byl určen pro kulomet systému Dardick, který byl vyvíjen už od počátku šedesátých let. Zkoušeny byly různé ráže od 4,5 do 25mm. Všechny náboje Dardick mají trojúhelníkový průřez, odtud také vznikl jejich název TROUND – Triangular Round. Kromě „klasického“ náboje s jednou střelou byly vyráběny také náboje triplex se třemi střelami, po jedné v každém vrcholku trojúhelníku.

Dimensions

General dimensions

CIP standard

Cartridge variants 12,7 x 127 Dardick Tround exp.

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
13990 Dardick Corporation - New Haven - Conecticut- USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.