User login

You are here

Cartridge 23x106 Madsen and its variants

Brief history of the cartridge 23x106 Madsen

Tento náboj byl vyvinut ve třicátých letech 20. století pro 23 mm letecký kanon Madsen, který byl montován v letadle Fökker D-21.
Náboje byly vyráběny v Dánsku a ve Velké Británii firmou Imperial Chemical Industries, Ltd. (Kynoch). Náboj i letecký kanon do konce 2.sv. války zcela zastaral.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 23x106 Madsen

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
14225 1938 Kynoch (Imperial Chemical Industries) Birmingham Velká Británie
14224 1938 Kynoch (Imperial Chemical Industries) Birmingham Velká Británie

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.