User login

You are here

7,62x39 Kutil domácí ???

Přítel mi poslal foto z jakéhosi střeleckého fóra kde jeden z diskutujících prezentuje níže uvedený náboj jako "originál ".......................... nábojnice je bxn 76.

Nedokážu si představit k čemu by takový "vehement" měl sloužit (mimo prodeje nějaké kavce). A do komory by asi musel být vkládán ručně   :-D   :-D   :-D

Co si o tom myslíte ?

Response to question

Only logged in users can reply to questions.

Ke svému údivu jsem podobné náboje nalezl v katalogu pod ID 8793, 8794 a 8795.

Stejně mám ale dojem že by tyto střely způsobovaly problémy s podáváním do nábojové komory.

Můžu poprosit o info v jakém katalogu? Díky

Pan Vinzens má na mysli databázi nábojů na našich stránkách... Je spousta názvů, jak to kolegové nazývají. V podstatě se jedná o databázi, nebo virtuální sbírku. Každý náboj má na našich stránkách ID číslo. To je zobrazeno u náboje vlevo. Pokud si dáte domovskou stránku našich stránek, dole je vyhledávací pole "Vyhledat náboj dle ID"

Ovšem zobrazí se pouze kontejner, ve kterém je náboj umístěn. 

Dobrý den. Na počátku 90. let se experimentovalo s těmito střelami v Protoypě Brno. Jak se zjistilo, byla to slepá ulička a zkoušky byly ukončeny. Zkoušely se různé materiály. Vše v rážích 7,62x39; 7,62x51 a 7,62x54R. V ráži .45 ACP se to také zkoušelo, alr zde byly speciální hlavně a celý podle mýho to fungovalo trochu jinak. Více by o tom mohl říct pan ing. Vlastimil Čep.

Zdravím,mohu potvrdit info p.Shorného…
Posilám foto .45 ACP náboje,určitě si podívejte úpravy nábojnice u dna.

Dobrý den,

zobrazené náboje jsou s největší pravděpodobností repliky náboje 7,62x54R vycházející z pokusů s nábojem 7,62 vz 43  

V 70-tých letech dvacátého století na začínají studie, které mají za úkol prověřit možnost využití beznábojnicového střeliva ve zbraních pro výzbroj velitelů a speciálních jednotek.

Studie se zabývali zbraněmi které by mohli použít vícestřelové náboje s kombinací beznábojnicového střeliva.

Již dříve řešili západní státy, především USA, náboje označené jako DUPLEX a TRIPLEX.

Tyto náboje byly řešeny jako jednotný náboj, kde střely v prvém případě dvě a druhém tři, byly umístěny za sebou. Některé z těchto konstrukcí se užívají dodnes a to v různých rážích 5,56x45, 7,62x51 NATO či 12,7x99 mm.

Vícestřelové náboje jsou nejlépe využitelné do dálky 250 m. Výhody použití těchto nábojů:

• Odpálení více střel najednou při jednom zamíření. Z toho plyne, že jedna rána je vlastně krátkou dávkou, kde je vyloučena chyba střelce vznikající při vícenásobném zamiřováním střelce.

• Větší pravděpodobnost zásahu cíle.

• Vyšší ranivý a stavěcí účinek. • A v neposlední řadě má použití beznábojnicového střeliva výhody ve snížení hmotnosti střeliva, tudíž uživatel může mít k dispozici větší palebnou sílu. 

Náboje jsou inspirované výkresem náboje 7,62x39 z roku 1972, který byl překreslen do 3D modelu. Ekzistuje i podobná varianta v provedení DUPLEX.

Náboje byly testovány v různých konstrukčních provedení.

Takže to originál nejspíše není...................

Dobrý den kolegové,

náboje na fotkách pana Vinzense 100% nepochází z vývojové řady nábojů, vyvíjené v 70letech 20 století v Prototypa Brno (Konstrukta).

Střely v sabotu (nosiči) byli uloženy tak, aby nepřečnívali pomyslnou hranu vnějšího pláště viz výřez z výkresu). Takže střela měla vnější plášť (pomyslnou hranu) stejnou jako u náboje 762x39 (7,62 vz.43). Stejný tvar nosiče (plastový, mosazný, hliníkový a ocelový) umožnilo nabíjení standardním způsobem (zásobník, podávací, nabíjecí mechanismus Sa vz. 58).

Problém byl, že se jednotlivé střely od sabotu neoddělovali rovnoměrně, někdy nedošlo k oddělení vůbe, střela se nepodařila ustabilizovat takže výsledek byl tristní a od této konstrukce se upustilo.

Viděl jsem (jen výkres) náboje 7,62x39 s brokovou střelou, což by mohlo nějak fungovat na krátkou vzdálenost.

 

Náboje na fotkách pana Vinzense mohou být volnou inspirací náboji z 1972 roku. Ale originalitu a původ, musí doložit zdroj od koho pocházejí. Z Protoypy nepocházejí. 

Rozhodně u náboje 7,62x54R by konstrukce nábojů uvedená na fotkách nemohla fungovat v žádné automatické zbrani (například Kulomet vz 59). Prostě by vyčnívající střely bránili průchodu nabíjecím zařízením. A i jejich zasunutí do nábojové komory by bylo problematické.

Příjemný den

Vlastimil

Díky za odborný výklad.