User login

You are here

Cartridge 5,6 mm SSSR and its variants

Synonyms

  • 5,6 mm lovecký
  • 5,6 mm Russisch
  • 5,6 mm Sportivnyj
  • 5,6 mm Vostok
  • 5,6 x 39 Russian
  • .220 Russian

Brief history of the cartridge 5,6 mm SSSR

Přesné údaje o vzniku tohoto náboje nejsou k dispozici. Poprvé byl představen sovětským národním týmem na mistrovství světa ve střelbě na pohyblivý terč v roce 1962 v Káhiře. Základem náboje je nábojnice sovětského vojenského náboje 7,62 mm vz. 43, stažená na ráži 5,6 mm. V této době byl nejlepším nábojem pro disciplínu běžící terč i biatlon americký náboj .222 Remington. Pro sovětský tým bylo věcí národní cti používat vlastní náboj,a proto vznikl wildcat 5,6 x 39. Bylo s ním dosaženo vynikajících výsledků ve sportovní střelbě, ale osvědčil se i v lovecké praxi. O náboj projevili zájem i severští sousedé Finové a nábojnice se ve velkém množství začaly vyrábět u firmy Sako a později i Lapua pod označením .220 Russian. Náboj nastoupil vítězné tažení do Ameriky, kde se dostal do rukou známých experimentátorů Luise Palmisana a Ferrise Pindella. Ti pak na jeho základě vyvinuli nové balisticky vynikající náboje .22 PPC a 6 mm PPC.

Náboj 5,6 x 39 lze tedy považovat za podnět ke vzniku nejpřesnějších nábojů pro benchrest. Existují úvahy, že by mohl vytlačit z trhu některé náboje ráže 6 mm.

V Rusku - tedy v zemi původu, byl, případně je vyráběn v následujících provedeních:


Lovecké provedení:

-lovecký náboj 5,6 mm „Bars" s hmotnosti střely 3,50 g, s rychlostí na 25 m 880 až
895 m/s dle GOST 23128 - 78.

-lovecký náboj „ ráže 5,6 mm s vysokou počáteční rychlostí střely", o hmotnosti střely 3,45 až 3,55 g a rychlostí na vzdálenosti 25 m 860 až 875 m/s, dle GOST 5. 550 - 70.

Sportovní provedení:

-sportovní náboj ráže 5,6 mm pro střelbu na pohyblivý terč „běžící jelen" o hmotnosti střely 2,70 až 2,80 g s rychlostí na 25 m 1030 až 1060 m/s dle GOST 5.549 - 70. Střely těchto ruských nábojů jsou celoplášťové i poloplášťové, mají železný, tombakem plátovaný plášť a olověné jádro. Jako výmetná náplň se používá dvousložkový sférický prach. Pro tento náboj jsou továrně vyráběny kulovnice TOZ 23, Vostok MB a dále puškaři komorují nejrůznější typy kulovnic západních výrobců. Náboj není normalizován ani C.I.P., ani SAAMI, a proto
se údaje o rozměrech v literatuře neshodují. Uváděné hodnoty jsou převzaty ze sovětských norem GOST. Finská firma Wihtavuori doporučuje laborovat tento náboj (označovaný jako
220 Russian) střelou o hmotnosti 2,80 g na počáteční rychlost 1110 m/s.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 5,6 mm SSSR

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
21331 1967 Tulskij patronnyj zavod Tula SSSR
21330 1965 Tulskij patronnyj zavod Tula SSSR
16498 Lapua - Finsko
3523 1977 Tulskij patronnyj zavod Tula SSSR
3522 1969 Tulskij patronnyj zavod Tula SSSR
3521 1962 Tulskij patronnyj zavod Tula SSSR
2775 1963 Tulskij patronnyj zavod Tula SSSR
1535 1968 Tulskij patronnyj zavod Tula SSSR

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.