User login

You are here

Cartridge .700/.577 Sahar and its variants

Synonyms

  • .700/.577 Westley Richards
  • .700/.577 Nitro Express

Brief history of the cartridge .700/.577 Sahar

Britský lovecký náboj, vyvinuý firmou Westley Richards, který vznikl z náboje .700 Nitro Express 3 1/2´´. Vznikl koncem 90. let 20. století na objednávku libanonského premiéra Rafika Haririho pro jeho syna  Saada Haririho. Název náboje je složen z počátečních slabik jeho jména a příjmení. Je určen k lovu nejtěžší africké zvěře. Střela o hmotnosti 58,5g má počáteční rychlost 700m/s.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .700/.577 Sahar

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
18512 Wolfgang Romey Petershagen Německo výroba pro firmu Westley - Richards
15544 Wolfgang Romey Petershagen Německo výroba pro firmu Westley - Richards
15543 Wolfgang Romey Petershagen Německo výroba pro firmu Westley - Richards

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.