User login

You are here

Cartridge 9mm Luger +P+ and its variants

Brief history of the cartridge 9mm Luger +P+

V 80. letech se v USA prováděly pokusy získat z náboje vyšší než standardní výkon. Cílem těchto snach bylo získat v ráži 9mm Luger výkon, který by umožňoval pro sportovní střelbu combat dosažení vyššího faktoru pro obrannou střelbu vyššího zastavovacího účinku. Záměru se podařilo dosáhnout, avšak jen za cenu překročení maximálního povoleného tlaku. I když náboj 9 mm Luger + P+ svými rozměry odpovídá náboji 9 mm Luger, je nutno jej s ohledem na vyšší spotřební i zkušební tlak pokládat za zvláštní ráži náboje. Označení +P+ znamená „ velmi zvýšený tlak“ (anglicky tlak = presure). Náboj je možné používat jen ve zbraních na tento zvýšený tlak odzkoušených a označených.

Dimensions

General dimensions

CIP standard

Cartridge variants 9mm Luger +P+

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
15673 2004 Winchester Cartridge Co. Alton IL USA
4983 Compania Brasileiro de Cartouchoes Sao Paulo Brazílie

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.