User login

You are here

roznětky

Viděl jsem u známéhoněco jako roznětky. Jsou to Cu kalíšky o průměru 10 mm a výšky 10,9 mm (černý střed) a 10,2 mm (červený střed). Domnívám se, že se jedná o roznětky vkládané do střel ale jakých?

Response to question

Only logged in users can reply to questions.

Na obrázku nejsou nějaké roznětky. Jsou to jateční náboje s názvem Schermer model 1930. Jsou určeny do jatečních přístrojů systému Schermer - tyto jsou s trnem a na tento trn se nasouvá nábojnice. Jejich neobvyklý tvar je výsledkem snahy o maximální zjednodušení a zlevnění výroby. Zápalka je uvnitř ve středu dna nábojnice. Náboje byly laborovány různým množstvím prachu pro dosažení různých účinností náboje dle velikosti zvířete. Toto bylo rozlišeno na krabičkách a na samotných nábojích byly požívány různé barvy pro krytí zápalky. V daném případě černá - nejsilnější, pro těžké býky, červená - pro hovězí dobytek, lehlé býky a těžká prasata.

Prach je ta radiálně uložená žlutá vrstva. PN.