User login

You are here

Nová kniha - NÁBOJE PRO PUŠKY V HOLI

Kolega a kamarád Vít Krčma právě  vydal knihu NÁBOJE PRO PUŠKY V HOLI.
Tato kniha je zaměřena na speciální skupinu nábojů pro pušky v holi známé jako Walking Stick.
V průběhu devatenáctého století nabyly jistého stupně obliby dnes již zřídkakdy vídané střelné zbraně, které byly určeny pro skryté a nebo pohodlnější nošení. První z těchto zbraní byly vyráběny již v 18.stol a hlavní dobou jejich rozvoje bylo 19. století, přičemž období jejich používání přešlo ještě do začátku století dvacátého. Téma střílejících vycházkových holí a obzvláště nábojů v nich používaných je oblastí, která není ještě plně prozkoumána a zdokumentována. Jednou ze snah stojící u zrodu této knihy bylo shromáždit všechny ráže a výrobní varianty zvláštních nábojů používaných v puškách v holi
Kniha pro zájemce o historii a obzvláště pro zájemce o historii zbraní přináší nové poznatky z této specifické oblasti. Nepojednává pouze o jednotlivých nábojích, nýbrž jejím cílem je také přinést údaje o tématu v širších souvislostech vzhledem k dobovému kontextu. Kromě fotografií a popisu téměř 280 jednotlivých variant nábojů je zde také uvedeno množství ukázek z firemních výkresů nebo patentů. Dále se kniha zabývá prodejním balením nábojů, zobrazuje ukázky zbraní a je doplněna velkým množstvím dobového obrazového materiálu.
Součástí je také vypracovaná typologie dnových razidel Karcherových nábojů a také zpracované informace o Celestinu Dumonthierovi.

Vřele doporučujeme tuto opravdu zajímavou knihu, která obohatí čtenáře informacemi o tak málo publikovaných nábojích.

Kniha formátu A4 v pevné vazbě má 342 stran.  Objednat si ji můžete na této adrese:
https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/23-1-PRIPRAVUJEME-DO-PRODEJE/0/5/1443-Krcma-Vit-Naboje-pro-pusky-v-holi