User login

You are here

Cartridge .476 Enfield and its variants

Synonyms

  • .476-18-265 britský

Brief history of the cartridge .476 Enfield

Druhý ze služebních revolverových nábojů britské armády, akceptovaný roku 1880. Všechny verze tohoto náboje používaly stejnou nábojnicí a byly laborovány 1,2 g černého prachu a olověnými střelami. Mk.I byl laborován hruškovitou střelou s externí mazací drážkou o průměru 12,1 mm (.476). Byl používán krátce. Zejména v Indii. Později ve stejném roce byl zaveden Mk.II. Tento byl laborován Ogivální střelou s interní lubrikací o průměru 11,55mm (.455) o stejné hmotnosti. V roce 1882 vznikl Mk.III, který byl de facto návratem ke střele prvního typu. Všechny 3 verze byly ve zbraních vzájemně zaměnitelné a byly používány v britské armádě do roku 1891, kdy byly nahrazeny nábojem .455 Webley, který je doposud je vyráběn.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .476 Enfield

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
16546 Eley Brothers LTD Londýn Velká Británie

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.