User login

You are here

Cartridge .22/.30 Light Rifle Duplex and its variants

Synonyms

  • .22/30 USA

Brief history of the cartridge .22/.30 Light Rifle Duplex

Experimentální náboj US Army vyvíjený v letech 1952-1961 pro útočnou pušku v rámci projektu vícenásobných střel. Jedná se o modifikaci náboje .30-06 Springfield. byl laborován dvěma střelami fixovanými v nábojnici. Náboj nepřekročil zkušební stadium. 

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .22/.30 Light Rifle Duplex

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
17338 1954 Winchester Cartridge Co. Alton IL USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.