User login

You are here

Cartridge .224 Winchester E2 and its variants

Synonyms

  • 224 Winchester Experimental E2
  • 5.5x45

Brief history of the cartridge .224 Winchester E2

Jedná se o jeden z článků v řetězci vedoucím k cestě k novému služebnímu náboji pro útočné pušky v USA. Tento byl testován v letech 1953 - 1957. Byl laborován střelou o hmotnosti 3,4 g, Vo 1000 m/s, Eo 1700 J. Nábojnice byla oproti verzi E1 prodloužena o 2 mm, žímž byla zvýšena kapacita spalovacího prostoru náslehně snížen tlak v přehřátých komorách hlavní. Byl s E1 vzájemně zaměnitelný. Vývoj vyústil v náboj ,.223 USA

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .224 Winchester E2

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
17894 1958 Western Cartridge Co. East Alton USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.