User login

You are here

Cartridge .310 Remington Skeet and its variants

Synonyms

  • 8m/m Expresso

Brief history of the cartridge .310 Remington Skeet

Jedná se o sportovní brokový náboj vyvinutý počátkem 60-tých let 20. toletí v USA firmou Remington ve spolupráci s brazilskou firmou Compania Brasileiro de Cartouchoes. Dle dostupných informací byl ještě v roce 2005 v katalogu fy. CBC pod synonymem 8mm Expresso. Byl take inspirací pro vznik neúspěšného náboje 5 mm Wingo.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .310 Remington Skeet

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
18531 Magtech Recreational Products - Brazílie

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.