User login

You are here

Cartridge .416 Taylor and its variants

Brief history of the cartridge .416 Taylor

Jedná se o lovecký náboj vyvinutý v roce 1972 v USA modifikací náboje .458 Winchester Magnum. Je určen pro lov těžké zvěře. Je laborován střelou o hmotnosti 26 g. Vo je 720m/s, Eo 6600 J.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .416 Taylor

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
19016 A-Square Co. Inc. de Jeffersonville Indiana USA
19014 A-Square Co. Inc. de Jeffersonville Indiana USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.