User login

You are here

Cartridge 27 x 143 B Mauser experimental and its variants

Synonyms

  • 27 x 143 B MRCA

Brief history of the cartridge 27 x 143 B Mauser experimental

V průběhu roku 1970 byl na základě dohody s německou vládou v rámci programu MRCA (Multi Role Combat Aircraft) u firmy Mauser v Obendorfu zahájen vývoj nového univerzálního leteckého kanonu, použitelného jak při vzdušných soubojích, tak proti pozemním cílům, který měl za cíl překonat všechny tehdejší konkurenční zbraně zejména poměrem mezi jeho rozměry a výkonem.

Kanon, později označený jako BK-27, vychází z německého experimentálního kanonu MG 213 vyvíjeného už koncem druhé světové války, stejně jako řada jiných systémů, jako např. britský ADEN, nebo francouský DEFA. Je to jednohlavňový rotační kanon s bubnem s pěti nábojovými komorami. Jeho automatika využívá impulsu plynů odebraných z hlavně.

Společně s vývojem kanonu byl pro něj také vyvinut zcela nový náboj ráže 27 mm, který přímo vycházel z náboje 30 x 113 B DEFA (který má ovšem také původ v německém náboji pro MG 213). Nábojnice byla prodloužena na délku 143 mm a stažena do krátkého krčku. Toto provedení je známo pouze z jedné výrobní série z roku 1971. Nábojnice je ocelová a fosfátovaná. . Záhy byla nábojnice prodloužena na délku 145 mm a zároveň byl zeslaben její dosedací nákružek. V tomto provedení byla nábojnice standardizována je vyráběna dodnes. Střely měly zpočátku měděnou vodící obroučku, která byla později nahrazena železnou. Všechny náboje pro kanon BK-27 mají zalisovaný elektrický zápal.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 27 x 143 B Mauser experimental

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
20786 1971 Mauser Werke Oberndorf Waffensysteme GmbH Německo

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.