User login

You are here

Československý, Český a Slovenský náboj 7,62 x 54 vz.59

Pánové Jiří Shorný a Petr VOBOŘIL připravují do tisku studii „Československý, Český a Slovenský náboj 7,62 x 54 R vz.59“ Studie je v rozsahu cca 230 stran formátu A4 a pojednává hlavně o daném náboji. Obsahuje barevné obrázky, výkresy, náčrty a spoustu dalších informací.

Studie bude k dispozici členům Společnosti pro studium nábojů a Česko Moravské Společnosti Sběratelů Nábojů na základě osobního objednání při jarním setkání ve Vílanci nebo cestou e-mailového objednání. Studie bude k odebrání letos na plánovaném podzimním setkání ve Vílanci. K dispozici bude jen omezené množství výtisků v zásadě jen pro členy, kteří si danou studii objednali. Na studii není právní nárok.

Objednávky posílejte na e-mail: pi.voboril@seznam.cz