User login

You are here

Cartridge 9,3 x 72 R / .360 Nitro Expres and its variants

Synonyms

  • DWM 77D, 77E, 77F
  • GR 635
  • 9,3/72 Normal
  • 9,3 x 72 R Norm
  • 9,3/72 mm lang
  • Show all
  • 9,3/72 mm
  • 360/9,3 x 72 R
  • 9,3 x 72 R - 360

Brief history of the cartridge 9,3 x 72 R / .360 Nitro Expres

 

Jedná se o velice populární lovecký náboj s velice zajímavou historií. Přesný rok jeho vzniku nelze s jistotou určit, ale domníváme se, že první náboje vznikly již v 80. letech 19. století. V 90. letech se již tento náboj v Německu vyráběl ve třech příbuzných provedeních, avšak rozměrově se lišících. Anglické provedení mělo celé tělo náboje kuželové bez krčku. Německé provedení mělo kuželovou nábojnici a krček. Firma Sauer tyto náboje vyráběla s drobným dosedacím kuželem. Jelikož docházelo ke značným záměnám a nejasnostem, musela zasáhnout německá normalizační komise.

Dne 21.září 1909 se konala v Erfurtu konference, kde všichni němečtí výrobci munice se zavazují, že sjednotí rozměry všech vyráběných typů tohoto náboje. To také standardizuje další drobné detaily, jako je označení nábojů vyráběných podle tohoto standardu. Normalizovaný náboj 9,3x72R se potom udržel až do období po 2. světové válce. Byl to jeden ze tří prvních normalizovaných nábojů.

Náboj byl původně laborován černým prachem a olověnými střelami s tupou špičkou. Rychlost střely o hmotnosti 12,5g měly rychlost kolem 450m/s. Později byl laborován bezdýmým prachem se střelami s pláštěm, nebo poloplášťové také s plochou špičkou. Firma Sellier&Bellot uvádí pro střelu o hmotnosti 12,5g počáteční rychlost 595m/s. 

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 9,3 x 72 R / .360 Nitro Expres

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
19476 Zbrojovka Brno závod II. Povážské strojárne Československo
18174 Československé muniční a kovodělné závody a.s. Bratislava Československo
17904 George Egestorff Linden Hannover Německo
17827 Georg Roth Vídeň Rakousko - Uhersko
17821 Zbrojovka Brno závod II. Povážské strojárne Československo
17820 Sellier & Bellot Praha Československo
17819 Sellier & Bellot Praha Československo
17818 Rheinisch Westfalischen Sprengstoff AG RWS - Norinberk - Německo

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.