User login

You are here

Cartridge .40-82 Winchester and its variants

Synonyms

  • .40-82 WCF

Brief history of the cartridge .40-82 Winchester

Winchesterův náboj, zavedený v roce 1885 pro jednoranovou kulovnici stejné firmy. Pro tento náboj byla komorována také Winchesterova opakovačka model 1886. Náboj získal poměrně dobrou pověst mezi lovci v Americe, zvláště pak při lovu zvěře o větší hmotnosti a přežil i období zavádění bezdýmného prachu. Byl vyráběn až do poloviny 30. let minulého století. V tovární laboraci má olověná střela o hmotnosti 16,85 g uváděnou počáteční rychlost 453 m.s-1.

Dimensions

General dimensions

CIP standard

Cartridge variants .40-82 Winchester

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
15463 Winchester Repeating Arms Co. Bridgeport Connecticut USA
5488 Peters Cartridge Company Kings Mills Ohio USA
2709 nábojnice použita Bruce Bertram Austrálie

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.