User login

You are here

Cartridge .257 Roberts and its variants

Synonyms

  • .257 Remington Roberts

Brief history of the cartridge .257 Roberts

Známý americký experimentátor s kulovými náboji , N.H. Roberts, zavedl tento náboj jako wildcat ve 20. letech. Náboj vznikl z náboje 7x57 stažením krčku na průměr střely 6,55 mm. S menší konstrukční úpravou (změna úhlu dosedacího kuželu) jej začal v roce 1934 továrně vyrábět Remington pro své kulovnice. Velmi brzo jeho komorou začal opatřovat své zbraně i Winchester.
Je to náboj s širokým loveckým uplatněním za různých loveckých podmínek. Zvláště se osvědčil při lovu středně těžké zvěře na střední vzdálenosti. V posledních letech byly v USA zavedeny nové laborace, které sice dávají vyšší tlak v komoře, avšak nemají zvýšený výkon, což rozšířilo využití tohoto náboje. Je laborován střelami o hmotnosti 4,50 až 8,00 g. Pro střelu o hmotnosti 6,50 g se uvádí počáteční rychlost 915 m.s-1.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .257 Roberts

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
21836 Remington Arms Union Metallic Company Bridgeport CT USA
19323 Winchester-Western East Alton IL USA
4469 Remington - Peters Arms Bridgeport Connecticut USA
3266 Norma Projektilfabrik Amotfors Švédsko

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.