User login

You are here

Cartridge 5,7 mm UCC Voere and its variants

Synonyms

  • 5,7x26 UCC

Brief history of the cartridge 5,7 mm UCC Voere

Beznábojnicový náboj, zavedený pro opakovači kulovnici Voere VEC 91, představenou prvně rakouskou firmou Voere na IWA v roce 1991. Je to vůbec první, sériově vyráběný beznábojnicový náboj pro ruční palnou zbraň. Zkratka UCC v názvu náboje znamená Usel Caseless Cartridge (Uselův beznábojnicový náboj). Zkratka VEC v názvu kulovnice vyjadřuje Voere Electronic Caseless (Voerova elektronická kulovnice pro beznábojnicový ná
boj).

Náboj je tvořen střelou se zadní částí zalisovanou do pevné hnací náplně, vytvarované do válce, s vytahovací drážkou nad spodním čelem válce. Uvnitř slisované výmetné náplně je
dutina, vyplněná zážehovou složí, rozněcovanou při výstřelu elektrickou jiskrou, vytvořenou elektrickým zařízením, umístěným ve zbrani. Výmetná náplň i zážehová slož shoří
beze zbytku. Zásobník kulovnice pojme 5 nábojů.

Střela beznábojnicového náboje 5,7 mm UCC Voere o hmotnosti 3,60 g dosahuje počáteční rychlosti cca 1000 m/s

Zdroj: Náboje do ručních palných zbraní

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 5,7 mm UCC Voere

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
5073 Kufsteiner Gerätebau und Handelsgesellschaft Gm.b.H. de Kufstein Rakousko
3358 Kufsteiner Gerätebau und Handelsgesellschaft Gm.b.H. de Kufstein Rakousko

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.