User login

You are here

Cartridge .250 Savage and its variants

Synonyms

  • .250 Hi – Power
  • .250-3000
  • .250-3000 Savage
  • 6,5y48,5

Brief history of the cartridge .250 Savage

Náboj zkonstruovaný Ch. Newtonem a zavedený firmou Savage v roce 1915 pro kulovnici model 99. Původní laborace náboje používala střelu o hmotnosti 5,56 g s počáteční rychlostí 3000 stop.s-1 (912 m.s-1). Z tohoto údaje bylo převzato původní označení ráže náboje .250-3000. Teprve počátkem 30. let se začala laborovat i střela 6,40 g a rychlost střely 5,56 g byla dokonce zvýšena. Od této doby se ráže označuje .250 Savage. V této ráži vyráběl Marlin i jiní výrobci řadu dalších zbraní.
Náboj je velmi dobrým loveckým nábojem, má plochou dráhu střely, vynikající přesnost a dostatečnou energii i pro lov těžší zvěře.
Je laborován střelami různých výrobců od hmotnosti 4,50 g do 8,00 g. Střela o hmotnosti 6,50 g má obvykle počáteční rychlost 915 m.s-1

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .250 Savage

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
21348 Winchester-Western East Alton Illinois USA
19765 Winchester-Western East Alton Illinois USA
19021 Winchester-Western East Alton Illinois USA
19019 Dominion Cartridge Co. Ltd. Brownsburg Kanada
4586 Savage Arms Corporation - Chicopee Falls - Massachutses USA
3702 Winchester Western Division Olin Corp New Haven USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.