User login

Cartridge 7,62 x 54 R (Česko - bxn) and its variants

Synonyms

 • DWM 378
 • GR 683
 • 7,62 mm Mosin
 • 7,62 mm Mosin-Nagant
 • 7,62 mm Mosin-Nagant M 91
 • Show all
 • 7,62 mm ruský dlouhý
 • 7,62 x 53 R
 • 7,62 x 53 R ruský model 1891
 • 7,62 x 54 R Mosin
 • 7,62 x 54 R ruský
 • 7,9 x 52,9 (7,62 mm) ruský Mosin
 • Mosin M 1908/30
 • Patrone S 262 (r)
 • vintovočnyj patron
 • 7,62 vz. 59

Brief history of the cartridge 7,62 x 54 R (Česko - bxn)

Vojenský náboj, zavedený ruskou výzbrojní správou pro novou pušku Mosin Nagant v roce 1891. Náboj byl později použit i do kulometů. V období mezi světovými válkami byl zaveden i v dalších zemích (Finsko, pobaltské republiky). Po 2. světové válce byl zaveden ve státech Varšavského paktu pro kulomety.

Během 1. světové války vyráběly pěchotní zbraně a náboje pro Rusko také výrobci v USA. Zbraně a náboje, které již nebyly dodány, se v USA prodaly komerčně a náboj se začal použí­vat ke sportovním a loveckým účelům. Jako sportovní náboj se používal i v SSSR a později i v jiných zemích. Posloužil také jako Vzor ke konstrukci některých loveckých nábojů, použí­vaných v SSSR. Komerční využití náboje se po 2. světové válce ještě více rozšířilo.

Vojenské provedení má nábojnici mosaznou, ocelovou plátovanou CuZn 10, nebo ocelo­vou fosfátovanou a lakovanou, případně pouze voskovanou. Nábojnice je osazena zápalkou typu Berdan o průměru 6,5 mm, zpravidla se složí na bázi třaskavé rtuti.

Podle použité střely nebo určení náboje známe následující provedení:

-     7,62 mm náboj se střelou s ocelovým jádrem. Střela má hmotnost 9,60 g a počáteční rychlost 870 m • s_1. Hrot střely bývá označen stříbrně. V tomtéž provedení se vysky­tuje náboj 7,62 - Odst., který se používá pro odstřelovací pušku. Konstrukčně je napro­sto stejný jako základní typ, ale vyznačuje se podstatně lepší přesností a spolehlivostí.

-     7,62 mm náboj s lehkou střelou „ L". Střela o hmotnosti 9,60 g má olověné jádro. Hrot střely není značen. Toto provedení je v sovětské literatuře označováno jako 7,62 mm vintovočnyj patron s lehkoj pulej obrazca 1908 goda.

-     7,62 mm náboj s těžkou střelou. Střela má hmotnost 11,80 g (11,75 g) a vyskytuje se ve dvou alternativách:

a)  s plnoolověným jádrem,

b)  s olověnou výplní a ocelovým jádrem.

Hroty těchto střel nebývají někdy výrobci označovány rozlišovacími znaky. Podle sovětské metodiky má být střela s plnoolověným jádrem na hrotu označena žlutě. Střela má počáteční rychlost 805 m • s_1. Pro tuto střelu je uváděn maximální dostřel 4800 m. Náboj s takovouto střelou je označován jako 7,62 mm vintovočnyj patron s tjaželoj pulej obrazca 1930 goda.

-     7,62 mm náboj se svítící střelou. Střela má hmotnost 11,75 g a počáteční rychlost 850 m • s-1. Hrot střely je obarven zeleně.

-     7,62 mm náboj s průbojně zápalnou střelou. Střela má hmotnost 10,30 g a počáteční rychlost je 850 m • s-1. Pod černým hrotem střely je červený proužek.

-     7,62 mm náboj se střelou zástřelnou a zápalnou. Střela má hmotnost 10,00 g a počáteční rychlost 860 m • s-1. Hrot střely je označen červeně.

-     7,62 mm náboj cvičný. Náboj nemá střelu. Nábojnice je uzavřena složením ústí do tvaru hvězdice. Ohrožený prostor při střelbě těmito náboji je 10 m před ústím zbraně.

-     7,62 mm náboj s redukovanou střelou. Střela má hmotnost 3,00 g a počáteční rychlost 970 m • s-1. Hrot střely bývá zpravidla označen bíle. Používá se ke školním střelbám na redukované dálky. Maximální dostřel je cca 1200 m.

-    7,62 mm školní. Konstrukčně odpovídá základnímu náboji. Slouží k výcviku nabíjení a vybíjení, ve spouštění a kontrole činnosti závěru a spušťadla. Nábojnice je u čs. vý­roby třikrát podélně prolomená. Vyskytují se také náboje jiné konstrukce, např. pro­vedení polské, kde je použita pouze nábojnice a tvar náboje je doplněn plast, hmotou.

-     7,62 mm náboj se zesílenou náplní. Náboj je určen pro zkoušky zbraňových mecha­nizmů.

-     7,62 mm náboj se zvýšeným tlakem. Náboj je určen pro zkoušky pevnosti hlavně.

Pro sportovní účely byl vyvinut z tohoto vojenského náboje kvalitní terčový náboj pro disciplíny armádní puška, velkorážová terčovnice a odstřelovačská puška. Náboj nese ozna­čení „celevyj". Jeho kvalitnější provedení, které je určeno pro vrcholné národní a meziná­rodní soutěže, nese označení „extra".

Náboj je jako lovecký a sportovní normalizován v C.I.P. pod dvěma rážemi

- 7,62 x 54 R a 7,62 x 53 R.

V tomto provedení je dodáván řadou firem. Střely jsou celoplášťové, poloplášťové, nebo

s expanzní dutinou v hrotu střely. Firma Sellier & Bellot má od roku 1998 v sortimentu ná-
boj 7,62 x 54 R s celoplášťovou i poloplášťovou střelou o hmotnosti 11,7 g .

Počáteční rychlosti střel jsou závislé nejen na hmotnosti, ale i na výrobci. Firma Sako
uvádí pro poloplášťovou střelu o hmotnosti 11,70 g počáteční rychlost 795 m . s-1.

Zdroj: NÁBOJE do ručních palných zbraní

Autor: Jindřich Hýkel / Václav Malimánek

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 7,62 x 54 R (Česko - bxn)

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
18437 1969 Sellier & Bellot Vlašim ČSSR
15947 1985 Sellier & Bellot Vlašim ČSSR
15946 1963 Sellier & Bellot Vlašim ČSSR
15945 1963 Sellier & Bellot Vlašim ČSSR
11497 1952 Sellier & Bellot Vlašim ČSSR
11496 1952 Sellier & Bellot Vlašim ČSSR
11495 1952 Sellier & Bellot Vlašim ČSSR
11494 1951 Sellier & Bellot Vlašim ČSSR

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.