User login

You are here

Cartridge .257 Weatherby Magnum and its variants

Synonyms

  • 6,54x64,74

Brief history of the cartridge .257 Weatherby Magnum

Další Weatherbyho náboj z řady výkonných kulových nábojů Magnum. Jeho nábojnice vznikla z nábojnice .300 Holland & Holland Magnum stražením krčku a úpravou dosedacího kuželu. Byl vyvinut v roce 1944, avšak jeho sériová výroba byla zahájena až v roce 1948. Představuje první moderní velmi výkonný lovecký náboj s průměrem střely, která má velmi plochou dráhu. Je velice přesný i na větší vzdálenosti. Je univerzálním loveckým nábojem, i když není doporučován k lovu velké zvěře.
Laboruje se střelami o hmotnosti 4,86 – 7,77 g. V tovární laboraci Weatherby má střela o hmotnosti 6,48 g počáteční rychlost 1095 m.s-1

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .257 Weatherby Magnum

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
19510 Weatherby, Inc. Sheridan Wyoming USA
14382 Weatherby, Inc. Sheridan Wyoming USA
4747 Weatherby, Inc. Sheridan Wyoming USA
4549 Weatherby, Inc. Sheridan Wyoming USA
4127 Norma Projektilfabrik Amotfors Švédsko

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.