User login

You are here

Cartridge 9,3 x 57 R and its variants

Synonyms

  • DWM 77
  • GR 561
  • 9,25 x 57 R
  • 9,3 x 57 R/360
  • 9,3/57
  • Show all
  • 9,35 x 57
  • .360/9,3 x 57

Brief history of the cartridge 9,3 x 57 R

Německý lovecký náboj, jehož původ sahá až do 80. let minulého století, s velmi pestrou historií. Původně byl tento náboj kontinentálním provedením anglického náboje .360 Black Powder Express, který byl v Německu označován jako 9,3x57 R .360, případně katalogovými čísly. Avšak anglický náboj .360 Black Powder Express ( v modernějším provedení .360 Nitro Express) nelze nabít do komory náboje 9,3x57 R. Nábojnice anglického náboje má totiž kuželový tvar, sahající až k ústí, zatímco německá nábojnice má krček a kuželové tělo ( rozdíl v tvaru obou nábojnic je okem téměř neroznatelný). Je tedy zřejmé, že mezi oběma náboji existuje nepatrný rozdíl, což je zřejmé i z původních německých provedení. Utendörfer ve svém katalogu obě provedení rozlišuje písmenovým kódem a britský tvar označuje .360 E (englische – anglický) a .360 D (deutsche – německý).
Jak pestrá byla paleta tohoto náboje, vyplývá z následujících údajů: anglický náboj měl průměr střely 9,07 mm, Barnes uvádí pro průměr střely 9,3x57 R hodnotu 9,27 mm, katalog DWM z roku 1904 průměr 9,35 mm, Stukenbrok v katalogu z roku 1910 – 9,2 mm, Roth v katalogu z roku 1912 rovněž 9,2 mm. Utendörffer uvádí tento náboj v katalogu z roku 1908 jako náboj 9,35x57 s rozměry R1 = 12,35 mm, P1 = 11,00 mm pod názvem Express německý. Z uvedeného je zřejmé, že v ráži 9,3x57 R existovala vlastně dvě provedení náboje, vzájemně nezaměnitelná. Náboj 9,3x57 R nebyl v rámci německé normalizace sjednocen, a proto je nutné dosud obě provedení, tj. anglické a německé, rozlišovat.
Také výkonově jsou náboje rozdílné. Německé provedení má vyšší výkon. Střela o hmotnosti 19,40 g má počáteční rychlost 503 m.s-1. Náboj je dnes zastaralý, továrně se již nevyrábí, ojediněle je používán přebíječi nábojů.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 9,3 x 57 R

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
20566 Hirtenberger Patronen Zündhütchen und Metallwarenfabrik Hirtenberg Rakousko
20565 Babette Stahl Metallhülsenfabrik Suhl Saxony Německo
20564 Babette Stahl Metallhülsenfabrik Suhl Saxony Německo
12332 Georg Roth Vídeň Rakousko
10486 Sellier & Bellot Praha Československo
6720 Georg Roth Vídeň Rakousko
6078 Československé muniční a kovodělné závody Bratislava
4356 Povážské strojírny n.p. Povážská Bystrica Československo

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.