User login

You are here

Cartridge 9,3x57 R and its variants

Synonyms

  • DWM 77
  • GR 561
  • 9,25x57 R
  • 9,3x57 R/360
  • 9,3/57
  • Show all
  • 9,35x57
  • .360/9,3x57

Brief history of the cartridge 9,3x57 R

Německý lovecký náboj, jehož původ sahá až do 80. let minulého století, s velmi pestrou historií. Původně byl tento náboj kontinentálním provedením anglického náboje .360 Black Powder Express, který byl v Německu označován jako 9,3x57 R .360, případně katalogovými čísly. Avšak anglický náboj .360 Black Powder Express ( v modernějším provedení .360 Nitro Express) nelze nabít do komory náboje 9,3x57 R. Nábojnice anglického náboje má totiž kuželový tvar, sahající až k ústí, zatímco německá nábojnice má krček a kuželové tělo ( rozdíl v tvaru obou nábojnic je okem téměř neroznatelný). Je tedy zřejmé, že mezi oběma náboji existuje nepatrný rozdíl, což je zřejmé i z původních německých provedení. Utendörfer ve svém katalogu obě provedení rozlišuje písmenovým kódem a britský tvar označuje .360 E (englische – anglický) a .360 D (deutsche – německý).
Jak pestrá byla paleta tohoto náboje, vyplývá z následujících údajů: anglický náboj měl průměr střely 9,07 mm, Barnes uvádí pro průměr střely 9,3x57 R hodnotu 9,27 mm, katalog DWM z roku 1904 průměr 9,35 mm, Stukenbrok v katalogu z roku 1910 – 9,2 mm, Roth v katalogu z roku 1912 rovněž 9,2 mm. Utendörffer uvádí tento náboj v katalogu z roku 1908 jako náboj 9,35x57 s rozměry R1 = 12,35 mm, P1 = 11,00 mm pod názvem Express německý. Z uvedeného je zřejmé, že v ráži 9,3x57 R existovala vlastně dvě provedení náboje, vzájemně nezaměnitelná. Náboj 9,3x57 R nebyl v rámci německé normalizace sjednocen, a proto je nutné dosud obě provedení, tj. anglické a německé, rozlišovat.
Také výkonově jsou náboje rozdílné. Německé provedení má vyšší výkon. Střela o hmotnosti 19,40 g má počáteční rychlost 503 m.s-1. Náboj je dnes zastaralý, továrně se již nevyrábí, ojediněle je používán přebíječi nábojů.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 9,3x57 R

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
12332 Georg Roth Vídeň Rakousko
10486 Sellier & Bellot Praha Československo
6720 Georg Roth Vídeň Rakousko
6078 Československé muniční a kovodělné závody Bratislava
4356 Povážské strojírny n.p. Povážská Bystrica Československo

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.