User login

You are here

Cartridge 9x21 R Sharps RF and its variants

Synonyms

  • 9 mm Sharps Short
  • .350 German Short RF
  • 9mm German RF
  • .350 Sharps RF

Brief history of the cartridge 9x21 R Sharps RF

Evropská varianta náboje .38 Short RF vyvinutá v 70-tých letech 19.stoleti v Německu pro stejnojmenné čtyrhlavňové pistole. Laborovan olověnými špičatými a sférickými střelami cca 5 g a 0.8 g černého prachu.  Byl používán také, a to hlavně,  v kulovničkách pro lov drobné zvěře. Existovaly i verze s hromadnou střelou s délkou nábojnice cca 55 mm. Výroba skončila mezi oběma SV balistická data nejsou známa.

Zdroj: MUDr RNDr Pavel Neshyba CSc, Ing. Tomáš Daněk – ND náboje

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 9x21 R Sharps RF

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
4834 Rheinisch Westfalischen Sprengstoff AG RWS Německo
4833 Utendoerffer Německo

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.