User login

You are here

Cartridge 6,5mm Bergmann No.3 M 94 and its variants

Synonyms

  • DWM 413
  • 6,5 mm Bergmann, M. 94
  • 6,5 mm Bergmann – Selbstlade – Pistole M 94

Brief history of the cartridge 6,5mm Bergmann No.3 M 94

Původní provedení náboje pro pistoli č. 3 Theodora Bergmanna, jehož nábojnice ještě neměla drážku pro vytahovač. Náboj byl plněn bezdýmným prachem a osazen zápalkou typu Berdan. Byla používána celá řada střel, celoplášťová o hmotnosti 4,10 – 4,30 g, olověná s třela s oblou špičkou o hmotnosti 5,15 – 5,25 g a poloplášťová střela o hmotnosti 3,90 – 4,10 g. při hmotnosti střely 4,15 g je udávána počáteční rychlost 230 m.s-1. Náboj byl velmi brzy nahrazen modernizovanou verzí pod označením model 96.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 6,5mm Bergmann No.3 M 94

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
4903 Deutsche Waffen und Munitionsfabriken Karlsruhe Německo

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.