User login

You are here

Cartridge 12,3 x 22 R UDAR and its variants

Brief history of the cartridge 12,3 x 22 R UDAR

Ruský revolverový náboj vyvinuty 1996 jako zkrácená verze náboje 12.5x35 R UDAR. Laborován  zcela plochou střelou jež má mít vystupňovaný "knock down effect" o hmotnosti 13.4 g, Vo 210 m/a, Eo 300 J.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 12,3 x 22 R UDAR

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
5249 1996 Tulskij patronnyj zavod Tula SSSR

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.