User login

You are here

Cartridge .22 Long and its variants

Brief history of the cartridge .22 Long

 

Tento náboj bývá zpravidla charakterizován jako náboj s nábojnicí .22 Long Rifle a střelou .22 Short. Tato charakteristika není zcela přesná, protože náboj .22 Long vznikl již v roce 1871 a je tedy o 16 let starší než náboj .22 Long Rifle. Brzy po zavedení náboje .22 Short se zjistilo, že jeho výkon neodpovídá praktickým požadavkům. To vedlo k zavádění nových ráží s větším průměrem nábojnice a střely. Dále se zvyšoval výkon nábojů ráže .22“ tím, že se prodlužovala nábojnice, zvyšovala hmotnost výmetné náplně a eventuálně se používala těžší střela. Z této druhé vývojové tendence vznikl po náboji .22 Short jako další vývojový stupeň  náboj .22 Long. Nábojnice byla prodloužena na 15,5 mm, dávka černého prachu se zvýšila na 0,32 g a byla ponechána střela náboje .22 Short o hmotnosti 1,87 g. Původní laborace s černým prachem měla rychlost střely poněkud vyšší. Po zavedení bezdýmného prachu se rychlost střely .22 Long snížila. Výrobu náboje .22 Long pravděpodobně zahájila US firma Great Western Gun Works a brzy na to následovaly další firmy jako Remington a Stevens.  V 70. a 80. letech  19. století byla pro něj komorována celá řada pistolí, revolverů i dlouhých zbraní.
Výroba náboje .22 Long byla ještě před koncem 19. století zavedena i u evropských výrobců. Všichni větší výrobci střeliva jak v USA, tak i v Evropě jej vyráběli až do 2. světové války. Pro svou menší přesnost se nikdy nestal tak populární jako náboje .22 Short a .22 Long Rifle a jeho výroba po 2. světové válce již začala stagnovat. Firma Sellier&Bellot, která jej vyráběla s olověnou ogivální střelou o hmotnosti 1,8 g ve dvou provedeních pod označením .22 dlouhý (v 12,5= 280 m.s-1) a .22 dlouhý M. 2 (v 12,5 = 200 m.s-1) ukončila jeho výrobu v 60. letech 20. století. Dnes je vyráběn velmi omezeně několika málo firmami v USA a Evropě.

Zdroj: Ing. Jindřich Hýkel, Ing. Václav Malimánek – Náboje s okrajovým zápalem.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .22 Long

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
17261 Rheinisch Westfälische Sprengstoff AG RWS Německo
16983 Sellier&Bellot Praha Československo
16695 Winchester Repeating Arms Company New Haven USA
16694 Winchester Ammunition Olin Industries Alton IL USA
7141 Lignose A.G Německo
7140 Omark Industries CCI Lewiston Idaho USA
7139 Winchester Western Division Olin Corp. New Haven USA
7136 Wincheter-Western Olin v East Alton IL pro Desa Industriues Inc. v Park Forest IL divize: Power Products Division

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.