User login

You are here

Cartridge 8mm Rapid and its variants

Brief history of the cartridge 8mm Rapid

Experimentální náboj pro útočné pušky vyvíjený v Protektorátu Čechy-Morava  v letech 1941 a 1942. Je to další náboj vyvíjený Ing. Farlíkem a jeho kolektivem.  Je to modifikace náboje 8x57 JS Mauser. Nedochoval se žádný vzorek a mezi sběrateli se objevují pouze repliky. Dochovaná dokumentace,  umožnila zjistit, že se v roce 1941 náboje pro zkoušky vyráběly v počtu 8440 ks s mosaznou nábojnicí. Výkres datovaný k roku 1942 má již předepsanou ocelovou lakovanou nábojnici. Laborován je oblou střelou 8 g, Vo 670 m/s,  Eo 1800 J. Ačkoliv měl náboj 8 mm Rapid výborné výsledky v jeho dalšímu vývoji se nepokračovalo.

Zdroj:  ND náboje - MUDr. RNDr. Pavel Neshyba, CSc. a ing. Tomáš Daněk;  Zabudnutá munička na Pováží - Karol Smatana

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 8mm Rapid

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
8515 2014 Replika - výroba Roman Straka
7843 Replika - výroba Richard Kocourek
6282 2013 Replika - výroba Josef Pokorný

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.