User login

You are here

Cartridge 7,62 mm pro experimentální samopal Tokarev and its variants

Brief history of the cartridge 7,62 mm pro experimentální samopal Tokarev

Tento náboj vyl vyráběn ve velmi malém množství pro samopal, který experimentálně zkonstruoval v roce 1927 F.V. Tokarev. Samopal měl pevnou hlaveň a dynamický závěr. Zkoušky samopalu byly prováděny do poloviny roku 1928. Vzorky nábojů se objevují i z pozdějších let. Je otázkou, k čemu byly vyráběny, protože zkoušky ukázaly nevyhovující parametry jak náboje, tak i samopalu.

Zdroj.: Časopis Společnosti pro studium nábojů 4 / 2010.

 

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 7,62 mm pro experimentální samopal Tokarev

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
17033 1932 Tula SSSR
6304 1935 Tula SSSR

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.