User login

You are here

Cartridge 5.6x43.8 XM-144 and its variants

Synonyms

  • 5,6x43,8 US XPL SPIV XM 144 ball and large primer

Brief history of the cartridge 5.6x43.8 XM-144

Jedná se o experimentální náboj pro útočnou pušku, navrženou v USA roku 1962.

S nábojem se experimentovalo v mnoha variantách. Po zavedení náboje 5,56 NATO (223. REM.) se tento koncept stal nevyhovujícím a bylo od něj upuštěno.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 5.6x43.8 XM-144

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
6568
6567

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.