User login

You are here

Cartridge 6 mm Remington and its variants

Synonyms

  • 6x57
  • 244 Rem.

Brief history of the cartridge 6 mm Remington

Jedná se o náboj vyvinutý v USA a uvedeným pod metrickým označením roku 1963. Nahradil svého nepříliš úspěšného předchůdce stejné firmy s označením 244 Remington. Oba náboje jsou rozměrově shodné, jen náboj 6 mm Remington je laborován těžšími střelami. Těmto nábojům je i upraven vývrt hlavní, který dává střelám větší rotaci.
Střela o hmotnosti 6,40 g má počáteční rychlost 970 m/s.

Zdroj: NÁBOJE do ručních palných zbraní  Autor: Jindřich Hýkel / Václav Malimánek

 

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants 6 mm Remington

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
6637 Remington - Peters Arms Bridgeport Connecticut USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.