User login

You are here

Cartridge .32 Short RF and its variants

Synonyms

  • .32-8-80 Short RF
  • .32 Short Rimfire
  • .32-10-80 Short RF
  • .30-100

Brief history of the cartridge .32 Short RF

Údaje o zavedení tohoto amerického náboje se pohybují v poměrně širokém časovém rozmezí - od počátku
60. Let do počátku 70. let 19. století. Ve své době to byl populární náboj a vyráběla jej celá řada firem:
Smith Hall & Farmer, Winchester Repeating Arms Co., Ethan Allen, Christian D. Sharps, Crittenden &Tibbals, Hall & Hubbard aj. Byl vyráběn i evropskými firmami např. RWS jej nabízí v katalogu ještě v roce 1936. Komorovány pro něj byly revolvery Smith & Wessonovy, Coltovy a jiných výrobců. Používal se rovněž do kulovnic Remington, Stevens i Winchester a různých pistolí. Jednoranová kulovnička Stevens, pro něj
komorovaná, byla dodávána až do roku 1936. Náboj byl vyráběn do roku 1972.

O jeho popularitě svědčí i okolnost, že pro značný zájem jej americká společnost Navy Arms nechala koncem minulého století
znovu vyrobit v Brazílii.

Náboj se používal k lovu drobné zvěře a střelbě na nahodilé terče.

Původní laborace má olověnou střelu
o hmotnosti 5,18 g (80 grs) a výmetnou náplní je 0,58 g (9 grs) černého prachu.

Střela o stejnéhmotnosti při použití bezdýmného prachu dosahuje počáteční rychlosti 290 m/s
Náboj byl osazován střelami o hmotnosti 4,86 g až 5,50 g (75 - 85 grs).

Zdroj: Ing. Jindřich Hýkel, Ing. Václav Malimánek – Náboje s okrajovým zápalem.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .32 Short RF

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
12786 United States Cartridge Co. Lowell MA USA
11588 RWS - H. Utendörffer Munitionsfabrik Nürnberg Německo
4837 Eley Brothers Ltd. London Velká Británie
749 Remington Arms Co. - Union Metalic Cartridge Co. USA
748 Union Cap & Chemical Co. Western Cartridge Co. USA

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.