User login

You are here

Cartridge .303 Lewis and its variants

Synonyms

  • 7,7x62 SR
  • .303 SR Experimentální
  • .303 British polo okrajový

Brief history of the cartridge .303 Lewis

Jelikož náboj .303 British není úplně vhodný do automatických zbraní. Jedná se o zakřivené zásobníky a přepravní prostředky musí být větší a tím také těžší. Britská armáda hledala řešení tohoto problému. Před rokem 1920 experimentovali s několika různými typy nábojů bez okraje.
Konstrukce .303 Lewis byla testována v roce 1918. Nábojnice je delší, než u náboje .303 British, ale hlubším zasazením střely zůstala celková délka shodná u obou nábojů. Ani tato konstrukce nikdy nebyla oficiálně přijata.

Průbojná varianta měla zeleně lakovanou spáru okolo zápalky, svítící červeně a zápalná modře.

Dimensions

General dimensions

Cartridge variants .303 Lewis

ID Profile Headstamp Headstamp BW Year Manufacturer
21244 1918 Royal Laboratory Woolwich Arsenal Velká Británie
8997 1918 Royal Laboratory Woolwich Arsenal Velká Británie

As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.